Værktøjskasse

Velkommen til 4Hs værktøjskasse til alle 4H-klubber. 

Her har vi samlet alt det materiale, som I kan bruge til at drifte og udvikle jeres 4H-klub.

Vi håber, du finder noget, din klub kan bruge - har du spørgsmål eller kommentarer kan du tage fat i din lokale konsulent eller kontakte 4H på info@4h.dk.

Værktøjskassen er delt op, så du i nævnt rækkefølge kan finde værktøjer inden for:

  • Foreningsarbejde
  • Mad
  • Dyr 
  • Natur og haver

FORENINGSARBEJDE

Kom godt i gang som bestyrelsesmedlem

4H Danmark vil gerne hjælpe alle frivillige bestyrelsesmedlemmer rundt om i klubberne godt i gang.

Derfor har vi lavet denne folder, som klubberne kan printe og give til nye bestyrelsesmedlemmer.

Vejledninger og politikker

Tryghed er en forudsætning for den udvikling, der er formålet med 4H. Ledelsen har derfor vedtaget en række vejledninger og politikker, som skal gøre det nemmere for 4H ledere og instruktører at agere i forskellige situationer. 

Søg støtte til din klub

Har I et godt projekt i jeres 4H-klub, kan I måske få økonomisk støtte.

4H Danmark er medlem af både Friluftsrådet og Dansk Ungdoms Fællesråd, og det giver jer som klub helt unikke muligheder.

I kan nemlig søge begge organisationers lokalforeningspuljer.

I kan få hjælp til ansøgningen ved at kontakte 4Hs kontor på 87408757 eller info@4h.dk

Billeder til markedsføring af din klub

4H Danmark tilbyder alle 4H-klubber en række billeder, som I kan til at markedsføre jeres aktiviteter. Billederne er i god kvalitet, og der er givet tilladelse til, at billedene må bruges til markedsføring af 4H. 

Billedbanken vil blive opdateret løbende.

Hent dine billeder: 4Hs billedbank

Skabeloner til din klub

Her får du overblikket over skabeloner fra 4H. Der er en lang række muligheder for dig og din klub.

I kan arbejde med skabeloner selv eller få grafikerhjælp, i kan selv printe eller få hjælp af trykkeri. Der er skabeloner for blandt andet plakater, klubblad og brevpapir.

Se, download og arbejd videre med skabelonerne her: Skabeloner for 4H-klubber

Sådan starter du en 4H-klub

Ofte startes en 4H klub op, fordi nogle ildsjæle har lysten og faciliteterne til det, eller fordi der i forvejen er typiske 4H aktiviteter i en eller anden form for løs organisering.

Hent materialet: Ny 4H klub

Dette materiale er tænkt som et redskab, som kan hjælpe med gode ideer og råd til dig, der er interesseret i at starte en 4H klub op.

I materialet omtaler vi generalforsamlingen - den får du hjælp til her.

4H for de små

I denne drejebog kan du finde inspiration til at starte aktiviteter for de 3 til 6-årige og deres forældre. Vi skitserer elementer du kan overveje inden du sætter et 4H for de små forløb i gang, ideer til rekruttering af frivillige og deltagere og evaluering af aktiviteterne. Vi håber, du får lyst til at starte 4H for de små op i din klub.

Hent drejebog for 4H for de små

MAD

Kok Amok - to dage

Her får du inspiration til at afholde to-dages Kok Amok-hold i 4H - som et et alternativ til en hel uges madskole.

Materialet indeholder både køreplan og madopskrifter til begge dage.

Sæson-madhold

”Vores håb er, at børnene på madholdene gennem nysgerrighed og afprøvning opnår ny læring omkring smag og madlavning - og forhåbentlig får lyst til at afprøve deres nye viden hjemme sammen med familien.

Alle, som kan bruge vores materiale eller finde inspiration heri, er velkommen til at benytte det. Det vil glæde os, hvis vores arbejde kan bruges af andre og give mening i nye sammenhænge.” Hilsen Maria-Louise og Marianne, praktikanter 4H Østjylland 2017.

Hent hele materialet her

Vild mad

Gennem projektet Vild Mad vil børnene tilberede og spise nogle planter, som de aldrig har spist før og få oplevelser for livet.

Bliv klar til Vild Mad

Børnenes Madklub

Børnenes Madklub er et kursustilbud, der er tilrettelagt over 5 uger både forår og efterår.

Her får du opskrifter og guide til, hvordan Børnenes Madklub bliver en succes i din klub.

Se opskrifter og materiale

Madpakkehånden

Madpakkehånden med dens fem fingre er en enkel huskemodel for, hvad der skal i madpakken. Den gør det nemmere at huske det hele til madpakken, både når du køber ind, og når den skal smøres. Hent materiale og brug det til undervisning i din klub.

Hent materiale til Madpakkehånden

DYR

Bliv klar til dyrskue

Sundhedsregler som gælder ved deltagelse i dyrskuer i Danmark

For at undgå smittespredning gælder en række regler for deltagelse på dyrskuer. Reglerne skal beskytte sunde dyr og besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger med sygdomme.

Læs reglerne her

Instruktørmateriale - HEST

Nyt undervisningsmateriale til instruktører, som skal undervise på Hestehold eller Kæledyrs Kørekort til hest.

Materialet indeholder forslag til undervisningsplan, teori, praktiske opgaver, bilag og billeder som understøttende materiale.

Hent materialet her

Instruktørmateriale - KANIN

Nyt undervisningsmateriale til instruktører, som skal undervise på Kaninhold eller Kæledyrs Kørekort til kanin.

Materialet indeholder forslag til undervisningsplan, teori, praktiske opgaver, bilag og billeder som understøttende materiale.

Hent materialet her

Instruktørmateriale - HUND

Nyt undervisningsmateriale til instruktører, som skal undervise på Hundehold eller Kæledyrs Kørekort til hund.

Materialet indeholder forslag til undervisningsplan, teori, praktiske opgaver, bilag og billeder som understøttende materiale.

Hent materialet her

NATUR OG HAVER

4H fælleshaver - få inspiration

Er du med i en have i 4H? Vi har lavet en masse spændende materiale, hvor du kan finde inspiration til at få en bedre oplevelse i haven.

 

Du finder viden om og inspiration til fælleshaver på vores haveportal lige her

Start en have

Hvad skal der egentlig til for at få startet en 4H Fælleshave i dit lokalområde eller i din 4H klub? Her får du alle de oplysninger, der er nødvendige for at komme godt i gang med at skabe en 4H fælleshave.

Hent drejebog

Annoncer