Vedtægter

Landsorganisationens vedtægter

Du kan læse mere om de principper, landsorganisationen 4H arbejder ud fra, i vedtægterne.  

Standardvedtægter for 4H klubber

Disse standardvedtægter er et tilbud til nystartede og etablerede klubber. Målet er, at alle klubber har ajourførte og korrekte vedtægter.

Klubbens vedtægter skal vurderes af landsorganisationen ved klubbens ansøgning om opstartstilskud, ligesom alle væsentlige ændringer af vedtægterne skal godkendes af landsorganisationen. 

Læs vedtægterne.

Bekendtgørelse fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)

Læs den nye bekendtgørelse i forhold til ansøgning om tipsmidler

September 2016: DUF og nye krav til vedtægterne

DUF har i forbindelse med revision af tilskudsreglerne strammet op på kravene til lokal foreningernes vedtægter. Således må der i vedtægterne ikke længere stilles krav om, at en person skal være myndig eller have en bestemt alder for at være valgbar til bestyrelsen. DUF har indført reglen for at understøtte og dokumentere deres arbejde for 16-års valgret.

Det er derfor et krav fra DUF, at hvis et medlem og en lokalforening skal tælle med i 4Hs ansøgning om tipsmidler, så må der ikke være et sådant alderskrav.

Ligeledes er der udarbejdet et nyt sæt standard vedtægter, som tager højde for aldersbegrænsningen. Her finder du forslag til nye vedtægter.

4H beder derfor alle 4H klubber være opmærksomme på, om der i klubbens vedtægter er en sådan aldersbegrænsning.

Hvis det er tilfældet skal vedtægterne ændres. Er I i tvivl om jeres vedtægter skal ændres, så kontakt jeres områdekonsulent eller HC Trangbæk på Fælleskontoret i Skejby via mail hct@seges.dk eller telefon 87405591.

Annoncer