Organisationen

4H - struktur og organisering

4H har cirka 4.000 medlemmer og 65 klubber.

4Hs øverste myndighed er Landsmødet, der er 4Hs direkte kontakt imellem medlemmerne, klubberne og landsledelsen.

Landsmødet godkender budget, vedtager organisationens vedtægter, vælger 4Hs landsledelse og fastsætter medlemskontingent til landsorganisationen. Samtidig er det 4Hs forum for udveksling af erfaringer og ideer mellem klubber. Landsmødet afholdes hvert år i april.

 

De folkevalgte 

Det daglige styrende arbejde i 4H varetages af en folkevalgt landsledelse, som vælges af Landsmødet hvert år. Formanden vælges særskilt for to år ad gangen.

  • Danmark er inddelt i fem områder, med hver sin områdeformand
  • Alle klubber har en bestyrelse med formand og kasserer

De ansatte

4H sekretariatet består af en sekretariatsleder og konsulenter. Fællesekretariatet har adresse i Skejby, Aarhus.

4Hs foreningskonsulenter er placeret forskellige steder i Danmark og understøtter udvikling i 4H-klubberne landet over. Klik ind her og se, hvem der arbejder i dit område.

Områdernes inddeling

Grænserne for 4H områderne har taget udgangspunkt i de politiske regionsgrænser - med 4Hs egne ændringer og tilføjelser. Bornholm fortsætter som almindelig 4H klub. 

Områdernes opgave

  • Kontakt til foreningskonsulenterne
  • Kontakt til seniororganisationerne
  • Kontakt til andre områdebestemte samarbejdspartnere
  • Udvikling af lokale 4H klubber og 4H aktiviteter i samarbejde med konsulenterne
  • Sørge for sammenhold og koordinering af opgaver/aktiviteter i områderne i samarbejde med konsulenterne.
  • Lave aktivitetsbudgetter i samarbejde med konsulenterne
  • Løbende budgetopfølgning i samarbejde med konsulenterne

Annoncer