Organisationen

4H - struktur og organisering

4Hs øverste myndighed er Landsmødet, der er 4Hs direkte kontakt imellem medlemmerne, klubberne og landsledelsen.

Landsmødet udarbejder og vedtager 4Hs handlingsplan, vedtager landsorganisationens vedtægter, vælger 4Hs landsledelse, fastsætter medlemskontingent til landsorganisationen og er 4Hs landsdækkende forum for udveksling af erfaringer og ideer mellem klubber, samt godkender budget for landsorganisationen 4H.

Landsmødet afholdes hvert år i april

 

 

 

De folkevalgte 

Den øverste myndighed i 4H er Landsmødet

Det daglige arbejde varetages af en folkevalgt landsledelse, som vælges af Landsmødet hvert år. 
Formanden vælges særskilt for to år ad gangen.

  • Danmark er inddelt i fire områder, med hver sin områdeformand
  • Alle klubber har en bestyrelse med formand og kasserer

 

De ansatte

4H og LandboUngdom har kontorfælleskab, med en afdelingsleder, teamledere og konsulenter/koordinatorer
Sekretariatet har adresse hos SEGES P/S i Skejby, Århus.
De ansatte 4H konsulenter og ansatte har kontorer forskellige steder i Danmark. Klik ind her og se, hvem der arbejder i dit område.