Børneattester

Anmod om børneattest (klik her)

En børneattest - også kaldet samtykkeerklæring - er en straffeattest, som indeholder oplysninger om visse seksualforbrydelser begået mod børn under 15 år. Børneattester er dermed 4Hs garanti for, at vi ikke har tidligere straffede personer i kontakt med vores medlemmer.

Hvem skal der hentes attester for?
Der skal indhentes samtykkeerklæring for alle instruktører, bestyrelsesmedlemmer, ansatte samt alle personer over 15 år, som skal fungere i en sammenhængende periode på mere end 1 uge eller i løbet af 3 måneder har hjulpet til i 4H arbejdet 3 eller flere gange.

Hvem skal indhente børneattesterne?
Det er den lokale klubformand, der har ansvar for at indhente børneattester på alle personer, der opfylder betingelserne for indhentning.
Ifølge 4Hs bestemmelser skal indhentning af børneattester ske gennem landsorganisationen.  

Sådan gør du:
Du anmoder om en børneattest via formularen, som du finder her. Det kræver derfor, at du kender både navn, cpr-nummer og kontaktoplysninger på vedkommende, du søger en børneattest for. Nederst i formularen angiver du dine egne kontaktoplysninger.

Det sker der:
Når du har indsendt formularen, modtager du en kvitteringsmail. Det samme gør han eller hun, du har anmodet om en børneattest for med anvisninger i forhold den videre proces. Indenfor 14 dage modtager han/hun en mail i sin digitale postkasse, som kræver samtykke via Nem-ID.
Når det er sket, anmoder 4Hs administration Rigspolitiet om en børneattest. Svaret fra Rigspolitiet bliver registreret på den pågældendes stamkort i medlemssystemet eller i Madskoleinstruktørdatabasen i form af en dato for, hvornår vi har modtaget svaret.

Annoncer