Om os

4H er aktiv fritid for alle engagerede børn og unge med interesse for natur, dyr, haver og madlavning. 4H giver dig fællesskab gennem praktiske og kreative aktiviteter.

Ideen i 4H er ”at lære ved at udføre” (learning by doing)

Det gør vi ved at:

  • Tilbyde aktive og udviklende fritidsaktiviteter, der giver børn og unge mangfoldige kompetencer
  • Give børn og unge indflydelse lokalt og på landsplan, indsigt i demokrati og erfaring med selv at skabe udvikling
  • Tilbyde aktiviteter, som styrker fællesskabet i og blandt familier
  • Give børn og unge forståelse for sammenhænge i naturen og samfundet
  • Skabe aktivitet og liv i nærmiljøet, i landdistrikterne og i byen 
  • Give børn og unge tro på fremtiden for den enkelte, for fællesskabet og for et aktivt liv  

 

Hvad står 4H for?

Hånd, Hoved, Hjerte og Helbred

- En flittig Hånd: I 4H tror vi på, at børn og unge lærer bedre ved at arbejde konkret og praktisk

- Et kvikt Hoved: I 4H lærer vi hele livet og gennem alle sanser ved at gøre læring til leg og leg til læring

- Et varmt Hjerte: 4H’s aktiviteter er lokalt og nært forankrede. En aktivitet afhænger af og bestemmes af de børn, unge og voksne, der deltager i aktiviteten

- Et godt Helbred: I 4H mener vi, at et aktivt liv og gode kostvaner giver et sundt liv

Idegrundlag

  • En flittig hånd. 4H tror på, at man bedre kan lære noget ved at arbejde konkret og praktisk. Derfor er 4Hs motto: "Learning by doing - at lære ved at udføre". 
  • Et kvikt hoved. I 4H lærer vi hele livet og gennem alle sanser ved at gøre læring til leg og leg til læring. 
  • Et varmt hjerte. 4Hs aktiviteter er lokalt og nært forankrede. En aktivitet afhænger af og bestemmes af de børn, unge og voksne, der deltager i aktiviteten. 
  • Et godt helbred. I 4H mener vi, at friluftsliv og rigtig ernæring giver et godt og sundt liv.

Formål

I 4H ønsker vi at skabe aktive, selvstændige og ansvarlige børn og unge. Det gør vi ved praktiske og meningsfyldte aktiviteter med udgangspunkt i natur, dyr og mad.

4Hs motto

• at lære ved at udføre
• at gøre det bedste bedre

Annoncer