Mere end blot digital hygge med dyr

18. oktober 2020

Corona-pandemien tvang Område Øst til at tænke i digitale baner, da de skulle arrangere børnedyrskue. Det online dyrskue endte med at blive en værdifuld lektion i præsentationsteknik for børnene.

Der var behov for en helgardering, da Område Øst var i gang med at planlægge efterårets børnedyrskue under corona-pandemien. For selvom det så ud til at blive muligt at afholde et fysisk dyrskue, kunne det hvert et øjeblik ændre sig.

”Vi ville gerne lave noget digitalt, så vi var sikre på, at vi kunne gennemføre det under alle omstændigheder. Så så vi på Youtube og Instagram, at nogle af de amerikanske 4H klubber havde lavet online dyrskuer,” fortæller Sara Bøttcher, formand for 4H Slagelse.

Sammen med tre andre arrangører besluttede de sig for også at lave et online dyrskue for de sjællandske 4H børn ved siden af det fysiske dyrskue – og heldigvis for det. Det fysiske dyrskue måtte til sidst aflyses, men så kunne børnene blot deltage i det online i stedet for.

”Så vi gik fra at have 17 tilmeldte børn til at have 32,” siger Sara Bøttcher.

Videoer med forskellige dyr
Dyrskuet foregik ved, at børnene indsendte en video af dem selv og deres dyr, hvorefter fire dommere tildelte dem point efter en række kriterier. Videoerne blev blandt andet vurderet på, hvor stor en viden, børnene kunne demonstrere omkring dyret, og hvordan de håndterede det.

”Vi syntes, det var vigtigt at have begge dele med - både at man ved noget om sit dyr og samtidig også kan noget i praksis”.

Alle dyr var velkomne, og derfor blev der både sendt videoer ind af traditionelle dyr som ponyer og kaniner til de mere usædvanlige som en kæmpesnegl.

 

 

”Det handlede ikke om hvem, der havde det flotteste dyr, men hvilket dyr de brændte for,” siger Sara Bøttcher.  

Videoen skulle maksimum vare tre minutter, og børnene skulle rundt om nogle enkelte obligatoriske punkter i deres præsentation blandt andet navn og alder på dem selv og deres dyr. Udover det var det op til børnene, hvad de gerne ville vise eller fortælle om lige netop deres dyr – dog hjulet på vej af forslag fra Område Øst.

En øvelse i præsentation
Netop at vælge hvad de ville fortælle og vise i løbet af deres tre minutter viste sig at være lidt udfordrende for børnene, fordi de havde så meget at fortælle. Derved blev det online dyrskue ikke blot træning af det, de havde lært om dyr, men også en øvelse i at disponere sin tid.  

”Mange af børnene var lidt ude af deres komfort zone og overrasket over, hvor meget de faktisk også skulle øve sig på deres præsentationer i videoerne,” fortæller Sara Bøttcher.

Det var dog for at give børnene en god oplevelse med at skulle præsentere noget:

”Vi håber, at det bliver nemmere for dem at rejse sig og præsentere noget i skolen, når vi har øvet det i et trygt miljø her i 4H. Vi har prøvet at afdramatisere det, for hvis det går galt, så prøver vi jo bare igen, og når det så lykkedes, er det en sejr.”

Og for børnene blev dyrskuet en sejr. De var velforberedte og afleverede flotte videoer.

”Det var fedt at se at alle havde gjort sig umagen,” siger Sara Bøttcher.

Der blev tildelt ærespræmier til de tre bedste videoer. Resten af deltagerne fik enten første eller anden præmier. Alle deltagere fik en roset, en T-shirt, et diplom og et gavekort fra land og fritid. Gavekortene var på 300, 200 og 100 kroner for henholdsvis æres- første- og andenpræmie. 

 

Se en af videoerne, hvor 11-årige Elia fra 4H Slagelse præsenterer sin kæmpesnegl Stribe:

Annoncer