Nyvalgte til 4Hs landsledelse

27. marts 2017

På Landsmødet 2017 skulle der vælges tre kandidater til landsledelsen. Rene og Maiken genopstillede og blev begge genvalgt, Lene fra Stevns 4H blev herudover valgt ind. Som suppleanter blev Jesper og Hans Kr. valgt.

Billedet øverst fra venstre: Ninna Bojesen, Rene Lauritsen, Lene Toftebæk (næstformand), Maiken Hansen, Hans Kr. Madsen (suppleant)
Nederst fra venstre: Jesper Ingleby (suppleant), Henrik Dalum (formand)

Nyt undervisningsmateriale til DYR
Lene har som ny næstformand blandt andet fået ansvaret for, at vi til landsmødet i 2018 kan præsentere et opdateret undervisningsmateriale til dyr i 4H. Det er noget mange klubber efterspørger. Lene vil i samarbejde med Dyreudvalget gå i gang med opgaven. Vi glæder os til at se materialet.