Halvdelen af 4Hs Madskoler risikerer at lukke

07. januar 2021

Op mod 1.000 børn om året risikerer fremadrettet at gå glip af fællesskab og maddannelse på kommende Madskoler, efter 4H har fået afvist sin ansøgning om kompensation for aflysning af Madskoler i 2020.

I foråret besluttede børne- og ungdomsorganisationen 4H at aflyse sommerens Madskoler grundet COVID-19-situationen, der betød usikkerhed for de deltagende børn og de mange frivillige.

Beslutningen om at aflyse risikerer nu at gå ud over antallet af Madskoler de kommende år.

”Aflysningen har kostet os 750.000 kroner, og endnu værre mangler vi pengene fremadrettet. Vi vil gøre, hvad vi kan for at afholde så mange Madskoler som muligt. Ud over at være en god aktivitet, der lærer børn omkring mad og sundhed, er det også en yderst populær aktivitet, hvor vi i forvejen har svært ved at honorere efterspørgslen," siger 4Hs formand Henrik Dalum, der fortsætter:

"Men lige nu ser det svært ud at køre videre med samme antal Madskoler som tidligere, da vi mangler penge til at organisere aktiviteten."

Kan ikke få støtte

4H er en almennyttig forening og skaber ikke overskud. Foreningen arrangerer Madskoler i et ikke-kommercielt samarbejde med Landbrug & Fødevarer og REMA 1000, men da det er 4H, der står for den praktiske planlægning af Madskoler - en planlægning der begynder allerede i januar - er det 4H, der har haft et økonomisk tab som følge af aflysningen. 

Efter Madskoler blev aflyst, har 4H sidenhen forsøgt at få kompensation gennem regeringens hjælpepakker.

Ansøgningen om kompensation er imidlertid blevet afvist med henvisning til, at Madskoler ikke samlede over 350 mennesker på samme lokation. Erhvervsstyrelsen anså altså ikke 4Hs Madskoler som én event, men som ca. 100 små events.

Heller ikke 4H’s henvisning til kompensationsforordningen har haft en effekt. Forordningen siger ellers, at der kan ydes kompensation til arrangementer, hvor betingelserne er væsentligt ændret som følge af foranstaltninger, som har været nødvendige for at forebygge eller inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (Covid19). 

4H har efterfølgende klaget over afgørelsen men uden held.

”I 4H er vi ikke enige i afgørelsen om at undlade at give os kompensation, og vi mener, at bekendtgørelsen skulle have været tolket anderledes. Vi tog en beslutning, som vi vurderede, var det mest ansvarlige på det tidspunkt, og den ansvarlighed er vi blevet fanget af nu,” siger Henrik Dalum. 

Hullet i kassen kan betyde, at antallet af Madskoler fra næste år bliver halveret, hvilket vil betyde, at op mod 1.000 børn ikke får mulighed for at komme på Madskoler i 2021.  

”Som organisation arbejder vi på at give børn og unge en forening, hvor de lærer ved at udføre og samarbejde med andre børn og unge. Madskoler giver hvert år børn en uvurderlig indsigt i madens verden og vejen fra jord til bord,” siger Henrik Dalum.

Ville gerne have afholdt Madskolerne i år

Coronarestriktioner i foråret gjorde det svært for foreningen at sikre, at de frivillige instruktører blev klædt på til opgaven.

Blandt andet skulle mange af de frivillige have været samlet til et kursus, hvilket ikke var muligt, og derfor valgte 4H i maj at aflyse først sommerens og sidenhen efterårets Madskoler. 

”Vi ville meget gerne have afholdt skolerne i 2020, og vi var meget ærgerlige over, at vi måtte aflyse. Nu er ærgrelsen dog endnu større, da den manglende kompensation måske ender ud i, at kun halvt så mange børn kan komme på Madskoler i 2021,” siger Henrik Dalum.