4H Landsmøde 2020

Til 4Hs Landsmøde mødes medlemmer fra alle dele af landet for både at debattere, udveksle
erfaringer og hygge sig sammen. Landsmødet er en festdag, hvor vi fejrer fællesskabet og demokratiet,
så det kan kun blive en dag fuld af god energi og højt humør. Det er på 4Hs Landsmøde, du kan gøre
din indflydelse gældende og være med til at bestemme, hvem der skal sidde i landsledelsen.

Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, Odense

Program for dagen
Kl. 09.30 Morgenkaffe/brød for alle
Kl. 10.00 Landsmødet starter
Dagsorden ifølge vedtægterne med bl.a.
Landsledelsens beretning, orientering om regnskab 2019,
vedtægtsændringer og valg til landsledelse
Kl. 12.30 Frokost
Kl. 13.15 Landsmødet fortsætter
Kl. 16.00 Årsmødet slutter

Tilmelding via 4h.dk – ”mit 4H”
senest den 13. marts 2020
Klik ind på 4h.dk/landsmoede
for flere detaljer 

Annoncer