4Hs lejrskole og kursuscenter

Da 4H i 1997 arvede Jens Hansens bondegård Skovly i Faurholt ved Ribe, var det med det udtrykte ønske, at gården skulle være til rådighed for børn og unge og samtidig være med til at udbrede kendskabet til landbrug i Danmark.

Nu er gården blevet Danmarks bedste lejrskole og kursuscenter, hvor du kan møde alle staldens dyr i omgivelser, hvor der er tænkt på tilgængeligheden. Skovly kan lejes af skoler, foreninger, institutioner og virksomheder.

I 4H har vi 80 års erfaring i at undervise børn om dansk landbrug. I forbindelse med lejrskoleophold kan vi derfor tilbyde undervisning til alle aldersgrupper. Den unikke stald er samlingspunktet for undervisningen, og den vil bygge over temaer som landbrug, natur, miljø og skoven.

Forpagter: Jørgen Hansen - kaldet Jønne

Træffes på jonne@jonnes.dk og eller 20 41 17 57.