Struktur

Områdernes inddeling

Grænserne for 4H områderne har taget udgangspunkt i de politiske regionsgrænser - med 4Hs egne ændringer og tilføjelser. Bornholm fortsætter som almindelig 4H klub. 

Områdernes opgave

• Kontakt til foreningskonsulenterne
• Kontakt til seniororganisationerne
• Kontakt til andre områdebestemte samarbejdspartnere
• Udvikling af lokale 4H klubber og 4H aktiviteter i samarbejde med konsulenterne
• Sørge for sammenhold og koordinering af opgaver/aktiviteter i områderne i samarbejde med konsulenterne.
• Lave aktivitetsbudgetter i samarbejde med konsulenterne
• Løbende budgetopfølgning i samarbejde med konsulenterne

Organisationen

Landsmødet er 4Hs øverste myndighed. 
Den folkevalgte landsledelse varetager organisationens daglige arbejde.
Alle klubber har en stemme til Landsmødet, og vælger derfor både formand og bestyrelsesmedlemmer.

Fælleskontoret

De ansatte og konsulentarbejdet organiseres i et Fælleskontor med fælles ledelse. Konsulenternes placering er på forskellige geografiske placeringer. Det er væsentligt at konsulenterne har det lokale kendskab og lokale placering, da 4Hs foreningsarbejde starter lokalt med støtte af konsulentindsatsen. Desuden er det vigtigt, at konsulenternes kompetencer anvendes i hele landet, for at fremme udviklingen af 4H.