Landsmøde 2021

Landsmøde 2021

4H indkalder til Landsmøde lørdag den 27. marts 2021. Forslag til dagsordenen skal være 4H i hænde senest fire uger før Landsmødet. Kommenteret dagsorden udsendes senest 3 uger før Landsmødet.

Læs referat fra landsmødet: Landsmøde 2020