Landsmøde 2020

27. august 2020 kl. 17-21 på Dalum Landbrugsskole

4H Danmark indkalder til 4Hs Landsmøde 2020

Jævnfør 4Hs vedtægter indkaldes hermed til Landsmøde 2020. Landsmødet afholdes på Dalum Landbrugsskole den 27. august fra klokken 17-21.

Tilmeld dig via medlemssystemet senest 13. august.

Det er på 4Hs Landsmøde du kan gøre din indflydelse gældende og være med til at bestemme, hvor 4H skal bevæge sin hen i fremtiden.

Alle medlemmer af 4H kan deltage i Landsmødet med taleret. Alle godkendte klubber har hver én stemme, der kan anvendes ved personligt fremmøde eller overdrages til et andet tilstedeværende gyldigt medlem af 4H ved fuldmagt.

Her kan du se materiale til dagen:

Tilmeld dig via medlemssystemet senest 13. august.

Valg af formand

I 2020 er der valg til formand i 4H. Alle medlemmer kan vælges til formand, dog ingen mod sit samtykke.

Forslag til kandidatur fremsendes til Fælleskontoret for 4H to uger før Landsmødet, dvs. senest den 14. august 2020 - information om kandidaterne sendes til alle 4H klubber en uge før mødet. 

Er der ikke indkommet forslag, skal der vælges en formand blandt Landsmødets deltagere. Formanden vælges for to år.

Kandidatur indsendes til Fælleskontoret for 4H.

Punkter til dagsorden

Dagsorden jf. vedtægter. Såfremt en klub ønsker et emne behandlet på dagsordenen, skal dette fremsendes til Fælleskontoret for 4H senest 4 uger før mødet - dvs. den 30. juli 2020. 

Kommenteret dagsorden
Dagsorden udsendes 3 uger før mødet, og afsendes per mail til alle 4H klubformænd, områdeformænd, landsledelsen, IFYE og 4H konsulenter. Udsendelse sker senest den 6. august 2020.

Annoncer