Landsmøde 2019

6. april 2018 kl. 10-16 på Bygholm Landbrugsskole ved Horsens

4H Danmark indkalder til 4Hs Landsmøde 2019

 

Til 4Hs Landsmøde mødes medlemmer fra alle dele af landet for både at debattere, udveksle erfaringer og hygge sig sammen.

Landsmødet er en festdag, hvor vi fejrer fællesskabet og demokratiet, så det kan kun blive en dag fuld af god energi og højt humør.

Det er på 4Hs Landsmøde du kan gøre din indflydelse gældende og være med til at bestemme, hvem der skal sidde i landsledelse.

Program for dagen:

Kl. 09.30-10: Morgenkaffe/brød for alle

Kl. 10: Landsmødet starter

Dagsorden ifølge vedtægterne med bl.a.

- Landsledelsen beretning, orientering om regnskab 2018, valg til landsledelse

Kl. 12.30:Frokost

Kl. 13.15:Landsmødet fortsætter

- Herunder workshops, udstilling og fremvisning

Kl. 16.00 Årsmødet slutter

Tilmeldings via 4h.dk – ”mit 4H” senest den 21. marts 2019.

Punkter til dagsorden

Dagsorden jf. vedtægter. Såfremt en klub ønsker et emne behandlet på dagsordenen, skal dette fremsendes til Fælleskontoret for 4H senest 4 uger før mødet.

Kommenteret dagsorden
Dagsorden udsendes 3 uger før mødet, og afsendes per mail til alle 4H klubformænd, områdeformænd, landsledelsen, IFYE og 4H konsulenter.

Godkendt referat fra Landsmøde 2018

Referatet fra Landsmøde 2018 har jvfr. vedtægterne været udsendt til alle klubber. Der er ikke indkommet rettelser eller bemærkninger. Referatet er ligeledes endeligt godkendt af landsmødets dirigent.
Du kan læse og downloade referatet her