4H Valg

Mød kandidaterne

Til 4Hs generalforsamling på Landsmødet d. 7. april 2018 skal vi have valgt vores formand og tre bestyrelsesmedlemmer.

Info om opstilling

  • Fremsendelse af kandidatur til formandsposten skal ske senest d. 24. marts 2018.
  • Medlemmer af 4H, der er med til generalforsamlingen, kan stille op til en bestyrelsespost på dagen.

Formandskandidat: Henrik Olsson Dalum

Hvorfor genopstiller du? 

Jeg genopstiller, fordi jeg ganske enkelt stadig brænder for 4H. Jeg brænder for at følge de opgaver til dørs, som jeg har været med til at starte op. Lige nu er foreningen inde i en god periode, hvor der bliver arbejdet på de strategiske punkter, vi har sat i gang. Da jeg stillede op første gang, havde jeg lavet en liste over ting, som jeg gerne ville opnå i 4H. Jeg er dog ikke kommet igennem alle punkterne, så der er ingen grund til at stoppe endnu.

Hvad vil du have fokus på i den næste valgperiode?

Jeg vil forsat have stor fokus på vores Strategi 2022. Jeg vil sikre, at vi når de målsætninger, som vi har sat os.

Jeg vil sikre, at vi har en forsat positiv økonomi. Vi har nu haft 3 år med overskud, og jeg agter, at 4H forsat skal have en sund økonomi i fremtiden. Jeg vil arbejde for, at vi stadigvæk får udbredt kendskabet til 4H i Danmark. Vi er på vej, men vejen er lang. Vores seneste tiltag var at ansætte vores kommunikationskonsulent.

Jeg vil arbejde for, at vi får mere læring på tværs af klubberne i de forskellige landsdele. Vi skal være bedre til at bruge hinanden og gøre brug af alt det materiale og de færdigheder, vi allerede har.

Derudover vil jeg arbejde for, at vores 4H-klubber forsat vil kunne købe PR-materiale til en billig pris. Det er vigtigt, at vi bruger de samme ens materialer, sådan at vi er let genkendelige i hele landet.

Og jeg vil ikke mindst sikre, at vi forsat har konsulenter til vores organisation, vi skal have det antal konsulenter, som vores økonomi kan bære. Der skal være hjælp til alle.

Bestyrelsesmedlem: Ninna Lehmann Bojesen

Hvorfor genopstiller du?

Jeg genopstiller som bestyrelsesmedlem, fordi ledelsesarbejdet har været en rigtig god indsigt for mig i hele 4H-universet. Jeg brænder for vores strategi 2022, og for at vi kan nå vores mål om at blive langt mere synlig som forening.

Hvad vil du have fokus på i den næste valgperiode?

I den næste valgperiode vil jeg, udover at have fokus på vores strategi, fokusere mest på et af 4Hs tre kerneområder: Dyr. Det er nemlig den del af 4H, der for mig er det allervigtigste.

Bestyrelsesmedlem: Nicolai Thomas Olsen

Hvorfor genopstiller du?

Jeg genopstiller som bestyrelsesmedlem, fordi vi i 4H har lavet en strategi 2022, som jeg kan se mig selv i, og som jeg også har været med til implementere.

 

Hvad vil du have fokus på i den næste valgperiode?

I den næste valgperiode vil jeg fortsætte med at arbejde for klubberne og medlemmerne. Det er vigtigt for mig, at det er medlemmerne, der sætter dagsorden for, hvad 4H er og skal være i fremtiden. I 2019 kommer der også et stykke arbejde med fokus på de unge, og det glæder jeg mig rigtig meget til.

Jeg håber på kunne blive ved med give 4Hs medlemmer, det de kunne tænke sig.

Bestyrelsesmedlem: Frederik Kaae Kirk