Landsmøde 2018

7. april 2018 kl. 10-16 på Dalum Landbrugsskole, Odense

Program for dagen:

Kl. 09.30-10 Morgenkaffe/brød for alle

Kl. 10 Landsmødet starter
Dagsorden ifølge vedtægterne med bl.a.
Landsledelsen beretning, orientering om regnskab 2017, valg af formand og valg til landsledelse

Kl. 12.30 Frokost

Kl. 13.15 Landsmødet fortsætter

Inspiration til din klub:
- Mød biavlere Niels og Bente Rasmussen fra 4H Haverne i Hobro
- Mød 4H klubber og instruktører fra hele Danmark - hold øje med siden, vi opdaterer jævnligt så du kan se hvem du kan møde 
- Nyt og flot instruktørmateriale til dyrehold
- Nyt og flot markedsføringsmateriale

Ikke alle aftaler er endnu i hus - så følg med her på siden

Kl. 16.00 Årsmødet slutter

Tilmeld dig her - senest den 22. marts 2018

Det er gratis at deltage i Landsmødet som medlem - 4H opkræver dog et gebyr ved udeblivelse efter tilmeldingsfristen

 

 

Landsmøde 2018: Inspiration til din klub

Tilmeld dig Landsmødet senest 22. marts

Valg af formand

I 2018 er der valg til formand i 4H. Alle medlemmer kan vælges til formand, dog ingen mod sit samtykke.

Forslag til kandidatur fremsendes til Fælleskontoret to uger før Landsmødet, dvs. senest den 24. marts 2018 - information om kandidaterne sendes til alle 4H klubber en uge før mødet. 
Er der ikke indkommet forslag, skal der vælges en formand blandt Landsmødets deltagere. Formanden vælges for to år.

Kandidatur indsendes til Fælleskontoret for 4H

 

 

Punkter til dagsorden

Dagsorden jf. vedtægter. Såfremt en klub ønsker et emne behandlet på dagsordenen, skal dette fremsendes til Fælleskontoret for 4H senest 4 uger før mødet - dvs. den 10. marts 2018. 

Kommenteret dagsorden
Dagsorden udsendes 3 uger før mødet, og afsendes per mail til alle 4H klubformænd, områdeformænd, landsledelsen, IFYE og 4H konsulenter. Udsendelse sker senest den 17. marts 2018