Corona-information

Denne side er oprettet for at informere 4Hs klubber og områder om, hvordan de kan afholde arrangementer og aktiviteter og samtidig overholde myndighedernes retningslinjer. Er du eller dit barn almindeligt medlem i 4H, anbefaler vi, at du tager fat i din lokale klub og forhører dig om mulighederne for at gå til aktiviteter i 4H netop nu.

Retningslinjer for at mødes til 4H

Nedenstående følger Kulturministeriets retningslinjer om genåbning af foreningsaktiviteter. Senest opdateret 8. juni 2020.

Principperne for retningslinjerne er at mindske smittespredning OG at kunne opspore ved sygdomstilfælde. Derfor anbefales det at have tilmelding eller anden form for registrering af deltagere på hver aktivitet.

 • Alle, der er ansvarlige for arrangementet, skal sætte sig ind i nedenstående før start. Det er bestyrelsens ansvar, at aktiviteter foregår forsvarligt og efter de til enhver tid gældende retningslinjer.
 • Print plakaten fra Sundhedsstyrelsen og hæng den op, så I alle kan se og følge rådene. 
 • Ved indgangen skal der gøres opmærksom på, at personer med øget risiko for COVID-19 skal udvise stor forsigtighed, samt at personer med symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet.
 • Tjek om kommunen eller området, I benytter, har særlige regler for at være på området. Disse skal selvfølgelig overholdes. Hvis I er flere deltagere, end det gældende max antal for forsamlinger, som pt er 100 personer, skal I deles i mindre grupper med hver deres instruktør. Samlet antal max 500 personer (inklusiv instruktører, forældre og søskende). Området/lokalet skal inddeles til hver gruppe, hvor grupper og rekvisitter/grej skal være adskilte hele tiden. Ved f.eks. haveaktivitet har hver gruppe et lille stykke af haven og spader og planteskeer skal blive indenfor de enkelte små haver. Grej og rekvisitter rengøres ofte - altid ved start og slut af en aktivitet.
 • Det er optimalt, hvis hver deltager har egne redskaber. Kan man ikke undgå at dele (stadig indenfor grupperne), skal I rengøre ofte og/eller bruge handsker, som deltagerne har med hjemmefra.
 • Vær opmærksom på, at forsamlingsantallet gælder under hele arrangementet. Sørg f.eks. for at styre ankomsten, så der ingen steder (p-plads, ved introduktion, omkring bålet) forsamles mere end pt. 100 personer.
 • Ved instruktioner/oplæg skal der være min. to meter fra instruktør/oplægsholder til tilhørerne. Der skal være min. en meter mellem tilhørerne – to meter, hvis I synger eller er fysisk aktive.
 • Med overholdelse af afstandskravet på en meter og hyppig rengøring, kan der afholdes indendørs aktiviteter. Vær opmærksom på grundig rengøring før og efter arrangementet (oftere hvis arrangementet er af længere varighed), samt at sikre håndsprit eller mulighed for håndvask (brug papir til at tørre hænder).
 • Vær ved rengøring særligt opmærksom på hyppige kontaktpunkter som håndtag, lyskontakter, vandhaner, bordoverflader og redskaber. Lav eventuelt en rengøringsplan for netop disse områder. Husk også hyppig udluftning.
 • Der skal sikres minimum 4 m2 pr. person og max 100 personer i en gruppe.
 • Afstandskravet på 1 meter kan fraviges, hvis der opsættes afskærmning som den, vi kender fra butikkerne. Eksempelvis ved et værkstedsbord eller i en stald med dyr.
 • Vær i alle situationer opmærksom på at undgå kødannelse
 • Prioriter stadig at være udendørs.
 • Man må gerne servere mad. Hav en primær voksen til at sikre hygiejnen. De fælles redskaber, I bruger, skal rengøres før og efter brug og vær opmærksom på, at så få som muligt er involverede i madlavningen. Alle har eget spisegrej med.
 • Man må gerne overnatte sammen, så længe afstand på en meter og forsamlingsgrænsen på 100 personer overholdes. Lig eventuelt hoved mod fødder.
 • Har I ikke mulighed for at vaske hænder, skal der stilles håndsprit frem, som minimum skal bruges ved ankomst og afgang.
 • De ansvarlige for aktiviteten gennemgår programmet på forhånd, så I sammen er opmærksomme på kritiske situationer undervejs.
 • Overvej hvilke aktiviteter I kan lave, hvor I ikke er tæt sammen og undgår at dele redskaber og tag en snak med deltagerne om, hvordan I kan hjælpe hinanden med at huske afstandskravet på en meter.
 • Særligt for generalforsamlinger: Ved generalforsamlinger må man være op til 500 uden at opdele i undergrupper. Det forudsætter, at alle sidder ned med minimum en meters afstand (måles fra midt stol til midt stol). Dem, der taler til forsamlingen, skal stå mindst to meter væk. Vælg et ”talested”, hvor folk går hen, når de skal sige noget til resten. Det anbefales ikke at servere mad.

Vigtigt: Der er særlige regler for konkurrencer, turneringer, stævner og lignende. Se specifikke retningslinjer her: Særlige retningslinjer

Det anbefales, at frivillige med øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19, ikke udfører frivilligt arbejde indtil videre. Hvis du har symptomer på COVID-19, skal du blive hjemme.

Har du spørgsmål, som du ikke finder svar på i disse retningslinjer, kan du enten kontakte DUF’s Coronahotline på tlf. 20 96 90 21 eller skriv til corona@duf.dk. Du kan som altid også kontakte foreningskonsulenterne.

Link til printvenlig version af ovenstående råd: Retningslinjer for at mødes med dine 4H-venner

Link til sundhedsstyrelsens plakat: Plakat