Ung i 4H: Fra Rom over Herning til Kiev

I Søholm 4H arbejder de målrettet og strategisk med at uddanne fremtidens ledere, og 20. november havde de inviteret tre oplægsholdere og tilskuere til en hyggelig aften med fokus på unges internationale arbejde i 4H.

Mere end kaniner og bollebagning

Fra Rom over Herning til Kiev. Sådan lød overskriften på Søholm 4Hs arrangement, hvor unge 4Here fortalte om deres ture i 4H-regi. Og forældre, venner og andre interesserede kunne få et indblik i de muligheder, der ligger i at være 4Her.

”Vi vil gerne sætte mere fokus på ungearbejdet i 4H. I Søholm 4H arbejder vi intenst på at udvikle ungetilbuddene, så vi ikke mister medlemmerne allerede i 10-11 års alderen,” fortæller Jette Søgaard fra Søholm 4H og fortsætter:

”Vi vil ikke ’bare’ være en klub for små børn, der vil klappe kaniner eller lære at bage boller.”

Foredragsholdere

  • Helena Sommer, Toftegaardens 4H (FN-tur til Rom som 4H-repræsentant)
  • Søholm 4H's ungegruppe (tur til EU-schau i Herning)
  • Nicoline Hansen, Søholm 4H  (deltagelse i projektet ”Exit for Humans rights” i Kiev/Ukraine)

Arrangementet var et led i 4H Søholms ungearbejde, hvor de unge skal have mulighed at reflektere over deres oplevelser og videregive deres erfaringer til andre.

Og så var det en oplagt anledning til at udbrede kendskabet til 4Hs internationale arbejde.

”Alle tre havde planlagt nogle gode oplæg. Nicoline var lige kommet hjem fra sin rejse og var stadig helt høj over oplevelserne og det at have været med til at skabe et projekt sammen med en masse andre unge, hvor flere var fra lande som Aserbajdsjan, Rusland, Polen,” fortæller Jette Søgaard.

”Hun havde helt tydeligt haft en kæmpe oplevelse, og hun ved i dag, at menneskerettigheder ikke er en selvfølge.”

Vi har tidligere på 4H.dk skrevet om Helena Sommers tur til Rom, læs om hendes tur her.

 

Ung og gammel fik noget forskelligt med hjem

De 20 tilskuere havde en god oplevelse den ellers helt almindelige tirsdag i november. De yngste fra 12 år fik hørt om de muligheder, der findes.

”De fulgte intenst med, da deres ældre 4H-venner fremlagde. Især det at klare sig på et andet sprog havde deres interesse,” siger Jette Søgaard.

Der var også forældre, der valgte at bruge aftenen på at høre om de unges internationale arbejde, og de kunne se helt nye perspektiver i 4H-arbejdet.

Og så var der de garvede 4Here. 

”De ældre 4Here fik diskuteret deres indbyrdes erfaringer og oplevelser både på deres rejser nu og tidligere,” siger Jette Søgaard og fortæller videre om vigtigheden af det internationale arbejde i 4H Søholm:

”Som en del af en international organisation er det en selvfølge, at vi interesserer os for vigtige emner i verden. De fleste problemer er globale, og forståelsen får man først, når man konfronteres med andre kulturer, andre menneskesyn og andre værdier, end man selv er vokset op med.”

Har du også lyst til at blive en del af det internationale arbejde i 4H?

Se dine muligheder