Stemmesedlerne i gang på 4H's landsmøde 2021

16. juni 2021

4H’ere fra hele Danmark var samlet til årets landsmøde, hvor der blandt andet blev stemt til landsledelsen.

Der blev både debatteret og rakt stemmesedler i vejret, da 4H’s landsmøde 2021 fandt
sted på Dalum Landbrugsskole i Odense d. 14. juni.

Her var 4H’ere fra hele landet samlet for at kigge tilbage på et coronapræget 2020 og
diskutere det kommende år i organisationen.

”Det er netop det frivillige gen, der er med til at udvikle 4H, og det ser man også her på
landsmødet, hvor vi får delt ideer på kryds og tværs,” siger Anders Løkkegaard, der på
landsmødet blev genvalgt som næstformand for 4H.

En af opgaverne for de fremmødte 4H’ere var nemlig at stemme om, hvem der fremadrettet skal sidde i
landsledelsen. Der blev stemt om posten som næstformand, to ledelsesmedlemmer og to
nye suppleanter.

Anders Løkkegaard havde allerede siddet to år som næstformand, da han blev genvalgt
uden modkandidat:
”Jeg valgte at genopstille, fordi vi er i gang med en lang proces efter corona-nedlukningen.
Vi skal have starte på en frisk og fundet det fællesskab, som har været væk under
corona,” siger han.

Aftenen bød på endnu et genvalg, da Lasse Kjeldgaard igen blev valgt ind i landsledelsen
efter allerede at have siddet der i to år.

Der kom dog også et nyt ansigt i landsledelsen, da Helena Sommer blev stemt ind, på
trods af hun ikke var tilstede til landsmødet.

Til sidst skulle der også vælges to nye suppleanter. Her blev Kim Mikkelsen valgt som 2.
suppleant, mens Maiken Sødergreen Hansen blev 1. suppleant.

Maiken Sødergreen Hansen er et velkendt ansigt i landsleden, hvor hun har siddet de seneste syv år, men nu har valgt at træde ned som fuldbyrdet ledelsesmedlem:
”Det er udelukkende fordi, at jeg ikke har tid og overskud til at løfte det, jeg gerne vil i
landsledelsen. Men jeg brænder stadig for 4H, og derfor stillede jeg op som suppleant,”
siger Maiken Sødergreen Hansen.

Hun håber på, at hun på et tidspunkt i fremtiden kan vende tilbage som fuldbyrdet medlem af ledelsen.