Flere medlemmer i 4H

Flere børn og unge har i 2018 fået glæde af 4Hs aktiviteter inden for mad, dyr og natur. Organisationens medlemstal er steget med 304 personer, så der ved udgangen af 2018 var 4133 medlemmer af 4H.

De seneste to år er medlemstallet faldet, og fremgangen giver derfor anledning til stor glæde.

”I 2017 igangsatte vi en ny strategi, der har fokus på at udvikle vores klubber inden for kerneaktiviteterne mad, dyr og natur. Jeg er rigtig glad for, at de ansatte og de frivilliges store arbejde bærer frugt og giver flere medlemmer,” siger 4Hs formand Henrik Dalum.

4H-klubbernes aktiviteter er madhold, kæledyrskørekort, pasning af dyr, dyrkning af fælleshaver, Madskoler og meget mere.

”Fremgangen i 2018 er kun starten på en god fremtid for 4H, det tror jeg på. Nutidens børn vil gerne tættere på og lære mere om naturen og de råvarer, vi putter i munden,” siger Henrik Dalum.

4H i Danmark startede helt tilbage i 1938, og organisationen har nu 67 klubber fordelt over hele Danmark.

 


Her er to piger fra Aktivitetsgårdens 4H ved at bygge et insekthotel, hvor havens insekter kan hygge sig i løbet af vinteren.

4Hs medlemstal de sidste 10 år:

2008: 4607
2009: 4607
2010: 4706
2011: 4707
2012: 4588
2013: 4821
2014: 4545
2015: 4907
2016: 4148
2017: 3829
2018: 4133