Buerup 4H - kaninhold efterår 2020

Du vil lære, hvordan du gør din kanin glad. Vi skal hygge med kaniner og prøve kaninhop. Du må gerne have din kanin med. Men det er ingen betingelse.

Aktiviteten er gratis, men kræver medlemskab af 4H. (200 kr./år).

Medlemskabet giver foruden deltagelse i kaninhold, også mulighed for deltagelse i Halloween-arrangement d. 31 0ktober. Samt julebagning sidst inovember.