Jerslev 4H Børnedyrskue

Vi afholder vores eget lokale dyrskue ved haverne i Jerslev. 

Her kan du have det dyr med som du har lyat til. 

Dommerne kommer rundt og snakker med hvert enkelt barn, om jeres dyr og hvordan i passer og plejer det. 

Nærnere information kommer senere.