NSU (Nordisk Samorganisation)

Klik ind og læse mere om hvilke aktiviteter og oplevelser du kan få med NSU og andre unge i Norden.

Nordisk Ungdomsuge

Lederskole

NSU - oplevelser og rejser i hele Norden

Hvad er NSU?
NSU er den Nordiske Samaorganisation. NSU har som mål at styrke samarbejdet mellem ikke-politiske ungdomsorganisationer i Norden. Læs meget mere på www.nsu.is

Fra Danmark er LandboUngdom, 4H og Sydslesvigs Danske Ungdomsforening repræsenteret

4H • Agro Food Park 15 • Skejby • 8200 Århus N • Tlf. 87 40 50 00 • Fax 87 40 50 10 • info@4H.dk • CVR 25854748