klubberne og gårdene

Det vigtigste i 4H er klubberne og gårdene. Det er her alt livet leves og alle aktiviteterne foregår. En 4H klub ledes af en valgt bestyrelse, der kan bestå af både børn og voksne. Den øverste ansvarlige leder i klubben er formanden. 

Du kan finde mere information om klubberne her og om gårdene her.

Områderne

Klubberne/gårdene er samlet geografisk i 5 4H Områder. 

Hvert område har enten selv eller i samarbejde med andre områder ansat en 4H konsulent. Konsulenterne rådgiver og vejleder klubberne og kan svare på de fleste spørgsmål om 4H. Du kan finde en liste med alle konsulenter her, og du kan læse mere om, hvad konsulenterne kan hjælpe med her.

Landsorganisationen 

Alle klubber og regioner er samlet i landsorganisationen 4H. Den øverste myndighed i landsorganisationen er landsmødet. 

Landsmødet er åbent for alle medlemmer af 4H. Hver klub, område samt IFYE-klubben har én stemme på landsmødet. Landsmøderne holdes i efterforåret. 

Landsmødet vælger en landsledelse til at varetage de opgaver, der ligger mellem landsmøderne. Landsledelsen ledes af en formand. Du kan finde en liste med de personer, der sidder i landsledelsen her.

Du kan følge ledelsens aktiviteter i kalenderen her.

4H og Friluftsraadet har lavet en særlig samarbejdsaftale. Den kan du læse mere om her.

Til toppen

4H • Agro Food Park 15 • Skejby • 8200 Århus N • Tlf. 87 40 50 00 • Fax 87 40 50 10 • info@4H.dk • CVR 25854748